Lisansüstü Bursiyerler

                                                                                                    

Doktora Öğrencisi Yeşim KÜTÜK

100/2000 YÖK Doktora Bursu

Osmanlı Medeniyeti ve Müessesleri Tarihi ABD

Danışman: Doç. Dr. Erol KARCI

Çalışma Alanı: Modernleşme Dönemi Askeri Hastaneleri

Doktora Öğrencisi Kasım BOLAT

100/2000 YÖK Doktora Bursu

Osmanlı Medeniyeti ve Müessesleri Tarihi ABD

Danışman: Doç. Dr. Uğur ALTUĞ

Çalışma Alanı: 

                                                                       

Arş. Gör. Esma Nur Halıcı 

100/2000 YÖK Doktora Bursu

Osmanlı Medeniyeti ve Müessesleri Tarihi ABD

Danışman. Doç. Dr. Aydın EFE

Çalışma Alanı:      

Doktora Öğrencisi Betül KÜÇÜK

Türk Tarih Kurumu Doktora Bursiyeri

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Danışman: Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN

Çalışma Alanı: Osmanlı`da Milliyetçilik, Arnavut Milliyetçiliği

                                 

Arş. Gör. Yunus Emre ÇAKIR 

Türk Tarih Kurumu Doktora Bursiyeri

Osmanlı Medeniyeti ve Müessesleri Tarihi Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN

Tez Başlığı: İç Güvenliğin Modernleşmesi Sürecinde İstanbul`da Kolluk, Asayiş ve Güvenlik 1808-1846 

Çalışma Alanı: Kolluk Tarihi, XIX. Yüzyıl Gündelik Hayatı 

Doktora Öğrencisi Kibar BAL 

Türk Tarih Kurumu Doktora Bursiyeri

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN

Tez Başlığı: Osmanlı Kıyı Güvenliğinin Modernleşmesi (1839-1918)

Çalışma Alanı: Sahil Güvenlik Tarihi