Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör Dr İsmet Üzen
ismetuzen@karatekin.edu.tr
7441
Doçent Dr Mehmet Şah Özcan
msozcan@karatekin.edu.tr
7445
Arş. Gör. Dr Ahmet Sezgin
ahmetsezgin@karatekin.edu.tr
7459

Ortaçağ Tarihi

Doçent Dr Sayime Durmaz
sayimedurmaz@karatekin.edu.tr
7446
Doçent Dr Mustafa Kalkan
kalkan@karatekin.edu.tr
7449

Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi

Doçent Dr Türkan Polatcı Demirkol
tpolatci@karatekin.edu.tr
7452
Doçent Dr Aydın Efe
aydinefe@karatekin.edu.tr
7463
Doçent Dr Erol Karcı
erolkarci@karatekin.edu.tr
Araştırma Görevlisi Yunus Emre Çakır
yunusemrecakir@karatekin.edu.tr
7439
Araştırma Görevlisi Seren Çelebi
serencelebi@karatekin.edu.tr
7434
Araştırma Görevlisi Esma Nur Halıcı
esmanurhalici@karatekin.edu.tr
7433

Eskiçağ Tarihi

Doçent Dr Ahmet Gözlü
ahmetgozlu@karatekin.edu.tr
7447
Doçent Dr İbrahim Onay
ibrahimonay@karatekin.edu.tr
7451
Doçent Dr Nursel Aslantürk
n.aslanturk@karatekin.edu.tr
7586
Doktor Öğretim Üyesi Erdinç Buruldağ
erdincburuldag@karatekin.edu.tr
Araştırma Görevlisi Ali Kerem
alikerem@karatekin.edu.tr
Arş. Gör. (öyp). Dr. Alperen Yalçın Bazna
yalcınbazna@karatekin.edu.tr
7450

Yakınçağ Tarihi

Doçent Dr Ayşe Özkan
ayseozkan@karatekin.edu.tr
7453
Araştırma Görevlisi Fatma Atabey
fatmabora@karatekin.edu.tr
7444

Yeniçağ Tarihi

Doçent Dr Uğur Altuğ
uguraltug@karatekin.edu.tr
7455
Doçent Dr Saim Yörük
saimyoruk@karatekin.edu.tr
7456
Doktor Öğretim Üyesi Güner Doğan
gunerdogan@karatekin.edu.tr
7921
Doktor Öğretim Üyesi Ali Çapar
alicapar@karatekin.edu.tr
Araştırma Görevlisi Gül Yörük
gulyoruk@karatekin.edu.tr
7454
Araştırma Görevlisi Çağrı Erdoğan
cagrierdogan@karatekin.edu.tr
7458

Genel Türk Tarihi

Doçent Dr Gülnar Kara
gulnarkara@karatekin.edu.tr