Misyon & Vizyon

                                                                                                           

Misyon

 

Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan çalışmalar ile bilimsel literatüre katkıda bulunmak, aynı zamanda Türk ve dünya tarihinin bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak inceleyebilen, problemlere eleştirel ve nesnel bakabilen, insanlık ve ülke yararına katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmek.

 

Vizyon

 

Ulusal ve uluslar arası alanda tanınan, öğrenciler ve çalışanlar tarafından tercih edilen, rekabete dönük, saygın, çağdaş, eğitim ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen bir bölüm olmak.

Tarih Bölümü ile İlgili Genel Bilgiler

2009 yılında kurulan Tarih Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin ilk bölümleri arasındadır. Bölümde 1 Profesör, 13 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Dr. Araştırma Görevlisi,  5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 27 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Öğretim Üyelerimiz Eski Çağ, İslam Öncesi ile Türk-İslam Tarihi, Orta Çağ, Avrupa, Ortadoğu, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyet Tarihi gibi tarihin bazı özel alanlarında ayrıca Tarih Metodolojisi üzerine uzmandır. Tarih Bölümünde normal ve ikili öğretim olmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Bölüm dersleri Türk ve Türkiye tarihi daha öncelikli olmak üzere, bağlantılı olarak Avrupa, Asya, Ortadoğu gibi coğrafyaların siyasi ve kültür tarihleriyle ilgili dersler de yer almaktadır. Bölümümüzde İlkçağdan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan süreçte zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Bölüm, merkez kütüphane, fakülte kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı, çeşitli materyaller, projeksiyon vb. eğitim gereçlerine sahiptir.

Bölümümüzün misyonu tarih alanında araştırmacılar yetiştirmektir. Bu kapsamda şartları uygun olanların Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman ve Öğretim Görevlisi olarak çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşmeleri mümkündür. Akademisyenlik dışında pedagojik formasyon almak suretiyle öğretmen de olabilmektedirler.

Osmanlıcası iyi olanlar Başbakanlık Osmanlı Arşivleri başta olmak üzere çeşitli arşivlerde çalışabilmektedirler. Ayrıca lisans mezunu şartlarını arayan iş alanlarında istihdam edilmektedirler. Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Eskiçağ, Ortaçağ, Genel Türk, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarında lisansüstü eğitim de yapabilmektedirler.