Akademik Danışmanlar

2023-2024 Dönemi Akademik Danışmanları:.

.

I. Sınıf Normal Öğretim Öğrencileri Akademik Danışmanı

  • Arş. Gör. Ali KEREM - alikerem@karatekin.edu.tr 

 I. Sınıf İkinci Öğretim Öğrencileri Akademik Danışmanı

  • Arş. Gör. Fatma ATABEY - fatmabora@karatekin.edu.tr 

 II. Sınıf Normal Öğretim Öğrencileri Akademik Danışmanı

  • Arş. Gör. Çağrı ERDOĞAN - cagrierdogan@karatekin.edu.tr 

 II. Sınıf İkinci Öğretim Öğrencileri Akademik Danışmanı

  • Arş. Gör. Gül YÖRÜK - gulyoruk.gy@gmail.com 

 III. Sınıf Normal Öğretim Öğrencileri Akademik Danışmanı

  •  Arş. Gör. Esma Nur HALICI - esmanurhalici@karatekin.edu.tr   

 III. Sınıf İkinci Öğretim Öğrencileri Akademik Danışmanı

  • Arş. Gör. Gül YÖRÜK - gulyoruk.gy@gmail.com 

 IV. Sınıf Normal Öğretim Öğrencileri Akademik Danışmanı

  • Arş. Gör. Dr. Ahmet SEZGİN - ahmetsezgin@karatekin.edu.tr  

 IV. Sınıf İkinci Öğretim Öğrencileri Akademik Danışmanı

  • Arş. Gör. Dr. Seren ÇELEBİ - serencelebi@karatekin.edu.tr

.