Akademik Danışmanlık Toplantılarımız Devam Ediyor

Bölüm başkanımız Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN`ın, bölümümüz öğrencilerinin sorunlarına kulak vermek, karşılaştıkları sorunlara hızlı çözümler üretmek, gelecekten beklentilerini öğrenmek ve üniversite yaşamını uzaktan deneyimlemelerini sağlamak adına başlatmış olduğu danışmanlık toplantılarını devam etmektedir.

İlgili toplantıların ilki, Bölümümüz İkinci Sınıf Normal Öğretim öğrencileri ve Akademik Danışmanları Arş. Gör. Yunus Emre ÇAKIR ve Arş. Gör. Esma Nur HALICI ile 3 Aralık 2020 tarihinde,

İkincisi,İkinci Sınıf İkinci Öğretim öğrencileri ve Akademik Danışmanı Arş. Gör. Gözde KALAYCI ile 11 Aralık 2020 tarihinde,

Üçüncüsü,Birinci Sınıf İkinci Öğretim öğrencileri ve Akademik Danışmanı Arş. Gör. Seren ÇELEBİ ile 9 Aralık 2020 tarihinde,

Dördüncüsü,Birinci Sınıf Normal Öğretim öğrencileri ile Akademik Danışmanı Arş. Gör. Ahmet SEZGİN ile 18 Aralık 2020 tarihinde,

Beşincisi,Üçüncü Sınıf İkinci Öğretim öğrencileri ve Akademik Danışmanı Arş. Gör. Ali KEREM ile 19 Aralık 2020 tarihinde,

Altıncısı, Üçüncü Sınıf Normal Öğretim öğrencileri ve Akademik Danışmanı Arş. Gör. Çağrı ERDOĞAN ile 19 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İlgili danışmanlık toplantıları Zoom, Google Meet gibi görüntülü görüşme platformları üzerinden gerçekleştirilerek öğrencilerin pandemi sürecinde eğitim hayatlarına dair yaşamış oldukları problemler üzerinde durulmuş ve ilgili problemlerin çözülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca öğrenciler, üniversite yaşamının olmazsa olmaz programlarından Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programları hakkında bilgilendirilmiştir. Akademik çalışma yaşamına dahil olmayı planlayan öğrencilere ALES, YDS, YÖKDİL ve benzeri sınavlar hakkında açıklamalar yapılmış ve mezuniyet sonrasında iş olanaklarının neler olduğu üzerinde durulmuştur.

Söz konusu toplantılar belirli sürelerle tekrarlanacak olup öğrencilerin seçtikleri ve önerdikleri gündemler üzerinden sürdürülmeye devam edilecektir.

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi