Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Sayime DURMAZ Alevler Ülkesi Azerbaycan Etkinliğinde Azerbaycan Tarihi Hakkında Bir Sunum Gerçekleştirdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından kültürü, tarihi, zaferi, dansları, edebiyatı ile Azerbaycan’ı anlatan “Alevler Ülkesi Azerbaycan” etkinliğinde Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Sayime DURMAZ, Azerbaycan Tarihi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 

Alevler Ülkesi Azerbaycan konulu sunumda, Azerbaycan adının kökeni hakkındaki rivayetler ile Azerbaycan coğrafyası hakkında bilgi verildi. Devamında Tarihi süreçte Azerbaycan’ın Romalılardan Sasanilere uzanan eskiçağı ve ilk İslam fetihleri ele alındı. Azerbaycan’a ilk Türk akınlarının İskitlerce yapıldığı, IV. ve V. yüzyıllarda Hunlarca geçiş bölgesi olarak kullanıldığı ve nihayet sekizinci yüzyıl dolaylarında Hazarların bölgeye yerleştiğine temas edildi. Yüzyıllar boyunca Azerbaycan coğrafyasının çeşitli Türk boylarınca geçit olarak kullanması sebebiyle bölgeye “Türk Kapısı” adının verildiği ve Selçuklular zamanında Azerbaycan bölgesinin Türk yurdu haline geldiğini belirtildi. Takip eden süreçte Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ne dek bölgenin tarihi değerine işaret edildi. Dağlık Karabağ sorununun bir milyon Azerbaycanlıyı yurdundan ettiği, 26 Şubat 1992’de gerçekleştirilen Hocalı Soykırımında 106`sı kadın, 83`ü çocuk olmak üzere toplam 613 kişinin yaşamını kaybettiği ifade edildi.

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi
Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe