Lisansüstü Öğrenciler ve Tezler

Sayı

Ad Soyad

Tez Danışmanı

Tez Türü

Yıl

Tez Başlığı

1

 HİLAL ÇİFTÇİ

 PROF. DR. ALİ İBRAHİM SAVAŞ

Doktora

2015

Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili

2

RECEP BÜYÜKTOLU

DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

Doktora

2017

Milletvekili genel seçimlerinde Demokrat Parti`nin seçim propagandaları (1946-1957)

3

MEHMET ŞAH ÖZCAN

PROF. İSMET ÜZEN

Doktora

2018

Türk siyasal hayatında meclis tahkikatı ve Demokrat Parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki meclis tahkikatı

4

 ALKIN KARAKURUMER

 DOÇ. DR. AHMET ÖZCAN

Doktora

2018

Osmanlı İmparatorluğunda Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku

5

 AGAH DOLAY

 PROF. DR. AHMET ÖZCAN

Doktora

2019

20. yüzyılın ilk yarısında Çankırı

6

 SIRAÇ AKTÜRK

 DOÇ. DR. AYDIN EFE

Doktora

2020

Tanzimat`tan Birinci Dünya Harbi`ne Çankırı Sancağı (1839-1914)

7

 YALÇIN BAZNA

 PROF. DR. AHMET ÖZCAN

Doktora

2021

Osmanlı taşra idaresi: Kastamonu örneği (1839-1876)

8

 DEFNE YILMAZCAN

 DOÇ. DR. AHMET GÖZLÜ

Doktora

2021

Antik yunan polislerinin tarihsel oluşum süreci ve yapısal karakteri

9

OKTAY YAZICI

PROF. DR. İSMET ÜZEN

Doktora

2021

İngilizlere göre kutü`l-amare teslimiyetinin nedenleri ve etkileri

10

YUNUS EMRE ÇAKIR

PROF. DR. AHMET ÖZCAN

Doktora

2023

Osmanlı`da modern kolluk teşkilatının kurumsallaşması ve kolluk faaliyetleri (1826-1846)

11 SEREN ÇELEBİ PROF. DR. AHMET ÖZCAN Doktora 2023 Osmanlı Devleti`nde şehitlik ve gazilik (1826-1918)

Sayı

Ad Soyad

Tez Danışmanı

Tez Türü

Yıl

Tez Başlığı

1

BÜNYAMİN ÖZÇELİK

PROF. DR. MEHMET BEŞİRLİ

Yüksek Lisans

2011

Biga sancağına ait 4948, 4951, 15988, 15990, 15991 numaralı Temettuat Defterleri`nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi

2

YAVUZ ÖZYÜREK

YRD. DOÇ. DR. RAHMAN ADEMİ

Yüksek Lisans

2012

19. yüzyılda Erbaa kazasına bağlı Karayaka nahiyesinin sosyo-ekonomik yapısı

3

AYŞE ARIKAN

PROF. DR. ALİ İBRAHİM SAVAŞ

Yüksek Lisans

2012

1774 tarihli Elçilik Hatıratı ve XV. -XVIII. yy. Osmanlı-Rus ilişkileri

4

İSMAİL ÖDEMİŞ

YRD. DOÇ. DR. TÜRKAN POLATCI

Yüksek Lisans

2013

Mustafa Efendi`nin Viyana Sefâreti Ve Sefâretnâmesi (Istılah-ı Nemçe): 1730

5

FERHAT HÜSEYİN PARLAK

 YRD. DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

 Yüksek Lisans

 2013

PTT Mekteb-i Âlisi: 1910-1934

6

NAZIM ÖZKAR

YRD. DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

Yüksek Lisans

2013

1946 genel seçimlerinin izmir`de uygulanması

7

 SAİT ZÜBEYİR GÜLEŞEN

 DOÇ. DR. İSMET ÜZEN

 Yüksek Lisans

 2013

Çankırı`da siyasal hayat (1923-1945)

8

TUĞBA SAĞLAM

YRD. DOÇ. DR. TÜRKAN POLATCI

Yüksek Lisans

2013

Bir siyâsetnâme örneği olarak Gencîne-i Adâlet (Transkripsiyon ve Değerlendirme) 

9

HATİCE DEMİR

PROF. DR. MEHMET BEŞİRLİ

Yüksek Lisans

2013

Şer`iye sicillerine göre XIX. yüzyılın ilk yarısında Çankırı`da aile

10

HAKAN BAŞER

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA GENÇOĞLU

Yüksek Lisans

2014

Yemen Vazat-Luhye Mıntıka Kumandanlığı Harp Ceridesinin transkripsiyon ve değerlendirmesi (II. defter, sayfa: 1-235, 08.09.1331-01.01.1332)

11

FATMA ATABEY

 PROF. DR. MEHMET BEŞİRLİ

Yüksek Lisans

2014

4 numaralı Trabzon Ahkâm Defterinin transkripsiyon ve değerlendirilmesi (s.1-50)

12

YÜCEL ÖZDEMİR

DOÇ. DR. İSMET ÜZEN

Yüksek Lisans

2014

IX. dönem TBMM Kastamonu milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri

13

RECEP SEZER

PROF. DR. MEHMET BEŞİRLİ

Yüksek Lisans

2015

Yemen Vazat - Luhye Mıntıka Kumandanlığı Harp Ceridesinin transkripsiyon ve değerlendirmesi: II. Defter, sayfa: 237 - 523, Rumi: 01. 01. 1332 - 30. 09. 1332, Miladi: 14 Mart 1916 - 13 Aralık 1916

14

SATILMIŞ GÖKBAYIR

YRD. DOÇ. DR. SAYİME DURMAZ

Yüksek Lisans

2015

Tapınak Şövalyeleri tarikatı: Kuruluşu, örgüt yapılanması ve yargılanmaları 

15

GÜLSEN KORKMAZ

DOÇ. DR. AHMET ÖZCAN

Yüksek Lisans

2015

Ordu mecmuasının değerlendirilmesi ve transkripsiyonu, 1908 

16

CİHANGİR COŞKUNOĞLU

YRD. DOÇ. DR. ERHAN METİN

Yüksek Lisans

2015

Yemen Vazat-Luhye Mıntıka Kumandanlığı Harp Ceridesine göre I. Dünya Savaşı ve Yemen Cephesi: I. Defter, s. 181, 28 Nisan 1331 - 8 Eylül 1331 

17

NESLİHAN SEKMEN

PROF. DR. MEHMET BEŞİRLİ

Yüksek Lisans

2015

IV Numaralı Trabzon Ahkâm Defteri`nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi: S. 100 - 150

18

YUSUF ACAR

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KALKAN

Yüksek Lisans

2016

Attila`nın Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu üzerinde uyguladığı siyasi politikalar

19

TALİP KELEŞ

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KALKAN

Yüksek Lisans

2016

Uygurların (744/5-840) İpek yolu üzerindeki ticari faaliyetleri

20

DURSUN CEBECİ

YRD. DOÇ. DR. ERHAN METİN

Yüksek Lisans

2016

Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde "İstiklâl Yolu"nun öğretimi: (Mevcut ders kitapları, öğretmen ve öğrenci görüşleri ve çağdaş yayınlar ışığında yeni bir etkinlik paketi tasarımı) 

21

BETÜL KÜÇÜK

DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

Yüksek Lisans

2017

Tuht nahiyesi Redif Defterleri transkripsiyon ve değerlendirme (1906-1912)

22

ALAATTİN SOYLU

DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

Yüksek Lisans

2017

Çorum`da siyasal hayat(1923-1945)

23

SEREN ÇELEBİ

DOÇ. DR. AHMET ÖZCAN

Yüksek Lisans

2017

Çankırı Çerkeş 4 numaralı Şer`iyye Sicili transkripsiyon ve değerlendirme 

24

YUNUS EMRE ÇAKIR

DOÇ. DR. AHMET ÖZCAN

Yüksek Lisans

2017

Tarih kaynağı olarak Jurnal Defteri ve Çankırı jurnal defterlerinin değerlendirilmesi

25

YEŞİM KÜTÜK

YRD. DOÇ. DR. AYDIN EFE

Yüksek Lisans

2017

Çerkeş 6 numaralı Şer`iyye Sicili, transkripsiyon ve değerlendirme [H.1301-1307 (1884-1890)] 

26

DEFNE YILMAZCAN

YRD. DOÇ. DR. AHMET GÖZLÜ

Yüksek Lisans

2017

Eski Yunan toplumunda kölelik

27

ARİF YAYILKAN

YRD. DOÇ. DR. AHMET GÖZLÜ

Yüksek Lisans

2017

Alman yayılmacılığı ve jeopolitiği

28

HAKAN GÜLHAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÖZLÜ

Yüksek Lisans

2018

Antik Yunan tragedyalarında Yunan Pantheonu ve dini ritüeller 

29

GÖKHAN KARAKAYA

PROF. DR. İSMET ÜZEN

Yüksek Lisans

2018

1964 Kıbrıs krizi ve Türkiye kamuoyunun tepkisi

30

ASİYE ABDURRAHMANOĞLU

DOÇ. DR. SAYİME DURMAZ

Yüksek Lisans

2018

Outremer`de siyasi evlilikler

31

HİCRAN İNALTEKİN

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH GÜZEL

Yüksek Lisans

2018

Heraclius Dönemi Anadolu seferleri ve o dönemde darbedilen sikkeler

32

GÖKHAN GÖK

DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜRKAN POLATCI DEMİRKOL

Yüksek Lisans

2018

XVIII. ve XIX. yüzyıllarda İngiliz ve Fransız seyahatnamelerinde Osmanlı toplumu

33

ÖZLEM CENGİZ

DOÇ. DR. AYŞE ÖZKAN

Yüksek Lisans

2018

1833 numaralı Çankırı Nüfus Defteri`nin transkripsiyon ve değerlendirmesi [H. 1252 (1836-1837)]

34

HÜLYA KARABABA

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH GÜZEL

Yüksek Lisans

2018

Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz`un hayatı, siyasi ve askeri kariyeri 

35

CEM TANRIVER

DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

Yüksek Lisans

2018

1802-1820 yıllarına ait "Arnavutluk Ahvaline Dair Tahrirat" adlı el yazması eserin transkripsiyonu

36

SÜMEYRA TÜRK

DOÇ. DR. MUSTAFA KALKAN

Yüksek Lisans

2018

İslam ordularının Maveraünnehir`de Karluk-Türgeş sahasında askerî ilerleyişi ve dâîlerin faaliyetleri

37

SELİM GÖBÜTO

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYDIN EFE

Yüksek Lisans

2018

Lisansüstü tarih tezlerinde biyografi çalışmaları

38

SİNAN ÇAĞLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ SAİM YÖRÜK

Yüksek Lisans

2019

188 numaralı Ordu Mühimmesi Defteri`nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (H. 1203/m. 1788-1789; sayfa 1-75)

39

MELTEM SARIOĞLU

PROF. DR. İSMET ÜZEN

Yüksek Lisans

2019

Birinci dünya savaşı sırasında İkdam Gazetesine göre mısır meselesi (1 ağustos 1914-ağustos 1916)

40

ESRA ERİCEKLİ

DOÇ. DR. SAYİME DURMAZ

Yüksek Lisans

2019

Fransız devrimi dönemi devrimci kadın kimliği

41

KÜBRA TAŞKIN

PROF. DR. AHMET ÖZCAN

Yüksek Lisans

2019

1850 numaralı Çerkeş nüfus Defteri`nin transkripsiyon ve değerlendirmesi [H. 1257 (M. 1841-42)]

42

SEFA UZUNÇAKMAK

DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

Yüksek Lisans

2019

I. Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde Çoruh ve Kop Muharebeleri

43

BÜŞRA GERZ DEĞİRMENCİ

DOÇ. DR. SAYİME DURMAZ

Yüksek Lisans

2019

Fransa Kralı IX. Louis Dönemi (1226-1270)

44

ALİ TÜZEL

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜNER DOĞAN

Yüksek Lisans

2019

Osmanlı-Macar ilişkileri ve Macar milli arşivlerinde bulunan Osmanlıca belgeler kataloğu (1536-1728)

45

MUHAMMED SIDDIK ŞAYİR

DOÇ. DR. AYDIN EFE

Yüksek Lisans

2019

Çerkeş 5 numaralı şeriye sicili, transkripsiyon ve değerlendirme [H.1297-1301 (1880-1884]

46

HAVVA SAVAŞ

DR. ÖĞR. ÜYESİ EROL KARCI

Yüksek Lisans

2019

1836 yılında Çerkeş (1848 numaralı Çerkeş Müslim nüfus defterine göre)

47

SALİH POTUKOĞLU

DR. ÖĞR. ÜYESİ RECEP BÜYÜKTOLU

Yüksek Lisans

2019

Osmanlı Devleti Dönemi`nde Yabancı Dil Öğretimi: Robert Koleji örneği

48

ENES YANIKKAYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH GÜZEL

Yüksek Lisans

2019

Hilafet merkezlerinin siyasi tarihi (M. VII. ve X. yüzyıl)

49

MÜZEYYEN KARAKAŞ

DOÇ. DR. SAYİME DURMAZ

Yüksek Lisans

2019

Anadolu Selçuklu Devleti`nde sosyal yapının dinamikleri 

50

BELEMİR ÖZDEMİR

DR. ÖĞR. ÜYESİ SAİM YÖRÜK

Yüksek Lisans

2019

3 numaralı Çankırı Şer`iyye Sicilinin (H.1091-1092/M.1680-1681) transkripsiyon ve değerlendirmesi

51

ESRA ÖZTÜRK

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜNER DOĞAN

Yüksek Lisans

2019

Çankırı sancağı İskilip kazası Alagöz Karyesi 1292(1875) ve 1294(1877) doğumluların redif defterleri incelemesi 

52

RAMAZAN KARAKAŞ

DOÇ. DR. AHMET ÖZCAN

Yüksek Lisans

2019

094/1 numaralı Sırbistan Nişan Defteri ve 095/2 numaralı Ahkam Defterleri`nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi

53

DÖNAY KAYA

DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

Yüksek Lisans

2019

Rauf Fico`nun hayatı (1881-1944) ve hatıraları

54

VOLKAN KILIÇ

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÖZLÜ

Yüksek Lisans

2019

Demir Çağında Ege coğrafyasının ticari yapısı

55

YÜKSEL KOL

DOÇ. DR. AYDIN EFE

Yüksek Lisans

2019

3247 numaralı Rumeli jurnal defteri transkripsiyon ve değerlendirmesi

56

NEZİRE YILDIZ

PROF. DR. İSMET ÜZEN

Yüksek Lisans

2019

1955 Kıbrıs krizi ve Türkiye kamuoyunun tepkisi

57

TUĞBA MERCAN

DOÇ. DR. UĞUR ALTUĞ

Yüksek Lisans

2020

XV.-XVI. yüzyıllarda Çankırı vakıfları

58

SONER DEMİR

PROF. DR. AHMET ÖZCAN

Yüksek Lisans

2020

ASALA terörü ve Türk diplomatları 

59

GÜLDEN ÇİÇEK

PROF. DR. AHMET ÖZCAN

Yüksek Lisans

2020

Popüler tarih yazımında Yunan-Rum imajı (1940-1960)

60

HACER KOÇ

PROF. DR. İSMET ÜZEN

Yüksek Lisans

2020

Hâkimiyet-i Milliye ve Ulus gazetelerinde İsmet İnönü`nün "imajının cilalanması" açısından İnönü Savaşlarının yıldönümleri (1921-1950)

61

YUSUF ÇATALBAŞ

PROF. DR. İSMET ÜZEN

Yüksek Lisans

2020

Yemen Va`zat-Luhye Mıntıka Kumandanlığı Harp Ceridesinin transkripsiyon ve değerlendirmesi (III. Defter, Sayfa: 1-102, R. 01.08.1331-03.09.1331 / M. 14 Ekim 1915 - 16 Kasım 1915) 

62

TUĞBA MEMİŞ

DOÇ. DR. İBRAHİM ONAY

Yüksek Lisans

2021

Eski Türklerde sosyal hayata dair uygulamalar ve gelenekler (İslami devirlere kadar) 

63

SAMET ERTEM

DR. ÖĞR. ÜYESİ RECEP BÜYÜKTOLU

Yüksek Lisans

2021

27 Mayıs 1960 Darbesinin basındaki yansımaları

64

ANIL ARSLAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ RECEP BÜYÜKTOLU

Yüksek Lisans

2021

Suat Hayri ÜRGÜPLÜ`nün hayatı ve siyasi faaliyetleri (1903-1981) 

65

CANFEDA ÖZTAŞ

DOÇ. DR. AYDIN EFE

Yüksek Lisans

2021

867 numaralı Halep Ayniyat Defteri`nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi 

66

MUHAMMED KAZAR

DOÇ. DR. NURSEL ASLANTÜRK

Yüksek Lisans

2021

Geç Roma-Batı Roma İmparatorluğu ile Avrupa Hunları arasındaki siyasi ve askeri ilişkiler (375-475)

67

ÜMİT YILDIZ

DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

Yüksek Lisans

2021

Nurettin Ok`un hayatı ve siyasi faaliyetleri

68

OKTAY YAZICI

PROF. DR. İSMET ÜZEN

Yüksek Lisans

2021

İngilizlere göre kutü`l-amare teslimiyetinin nedenleri ve etkileri

69

TUĞBA AZİZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜNER DOĞAN

Yüksek Lisans

2021

Osmanlı-Avusturya ilişkileri: Ziştovi Antlaşması ve sınırların çizimi

70

MURTAGA BARER KHUDHAIR AL-JUMAILI

DOÇ. DR. FATİH GÜZEL

Yüksek Lisans

2021

İlk iki asrında Abbasi tarihinde Türklerin siyasi ve toplumsal etkileri 132-320/750-932

71

İLKNUR KESER

DOÇ. DR. YÜKSEL ÖZGEN

Yüksek Lisans

2021

Evlenme defterlerine göre Çankırı`da Medeni Kanun`un uygulanması (1926-1950)

72

İZZETTİN KURT

PROF. DR. İSMET ÜZEN

Yüksek Lisans

2022

IX. dönem Mardin Milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri

73

EBRU ÇELİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ SAİM YÖRÜK

Yüksek Lisans

2022

178 numaralı Ankara Şer`iyye Sicilinin (h.1202-1205/m.1787-1791) transkripsiyon ve değerlendirilmesi